Skip to content

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Ar gyfer yr ymgyrch hon, rydym wedi ymgysylltu ag unigolion sy’n gweithio i wasanaethau trais rhywiol, yn ogystal â defnyddwyr y gwasanaethau hynny, er mwyn ceisio annog pobl nad ydynt wedi cael cefnogaeth i wneud hynny.

Gall cam-drin rhywiol a ddigwyddodd yn y gorffennol achosi loes yn y presennol: yn eich bywyd, eich gwaith a’ch perthynas â phobl. Gallai fod wedi digwydd ddoe, pum mlynedd yn ôl, neu ddeugain mlynedd yn ôl: gall y teimladau barhau.

Gwyliwch y fideo (Dolen allanol)

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter