Skip to content

Gwneud Safiad - 2016

Gwneud Safiad - 2016

Gwneud Safiad

Gwneud Safiad

Beth fedrwch chi ei wneud?

Nid ydym yn fodlon goddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru. Rhaid i gymdeithas gyfan wneud safiad, er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n cyflawni gweithredoedd o’r fath yn gwybod y bydd eu hymddygiad yn cael ei herio, ac i’r rhai sy’n dioddef camdriniaeth a thrais gael mynediad at y cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol.

Ymunwch â ni drwy addunedu i’n cefnogi i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Hoffwch ein tudalen Facebook a rhannwch ein negeseuon, ail-drydarwch ein negeseuon Twitter a rhowch wybod i ni sut rydych chi’n gwneud safiad!

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter